Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach
logo muzeum

Muzeum Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego
w Chlewiskach
ul. Szkolna 34,
26-510 Chlewiska,
tel. 796-977-922,
hutachlewiska@mtip.pl

Oddział Muzeum
Techniki i Przemysłu
w Warszawie

godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela,
święta: 8 : 00 - 16 : 00

bilety: 6 zł /3 zł
bilety specjalne

czas zwiedzania:
60-90 minut

wspiera nas:

wielki piec

Zespół wielkiego pieca, w którym wytapia się żelazo to serce huty.


Wielki piec pracował (bieg wielkiego pieca) bez przerwy od roku do trzech lat. Po czym piec wygaszano, naprawiano i na nowo rozpalano. Na wyprodukowanie 100 kg surówki (żelaza) zużywano średnio 115 kg. węgla drzewnego, 19 kg kamienia wapiennego i 230 kg rudy. Przy wytopie pracowało średnio siedemdziesięciu siedmiu robotników.

Wielki piec wydziela gazy, które są trujące. Ujęcie gazów gardzielowych "Chlewiskiego pieca" to najstarsza znana konstrukcja o zamknięciu wodnym, stosowana od czasów, gdy w ogóle nauczono się chwytać gazy gardzielowe.

huta

Aby wielki piec mógł prawidłowo działać dmuchano do wnętrza sprężone powietrze (tak samo dmuchamy, gdy chcemy rozpalić grilla). W Chlewiskach wykorzystano do tego dwie dmuchawy parowe: polską i francuską.

Sprężone powietrze zanim trafiło do wielkiego pieca było nagrzewane w nagrzewnicach.

W procesie wielkopiecowym powstawała surówka (żelazo), z której na miejscu odlewano gotowe wyroby na przykald widoczną na zdjęciu poniżej ławkę lub sprzedawano w postaci gąsek.

lawkaUpowszechnianie Polskiej Nauki i Techniki 2015 dofinansowane przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
© Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 2015
design by Berezowski, Puchalska
thanks Sobczak