logo muzeum

Muzeum Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego
w Chlewiskach
ul. Szkolna 34,
26-510 Chlewiska,
tel. 796-977-922,
hutachlewiska@mtip.pl

Oddział Muzeum
Techniki i Przemysłu
w Warszawie

godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela,
święta: 8 : 00 - 16 : 00

bilety: 6 zł /3 zł
bilety specjalne

czas zwiedzania:
60-90 minut

wspiera nas:

prażak

Potrzebne do wytopu żelaza rudę i paliwo – węgiel drzewny dowożono kolejką. Wokół Chlewisk znajdowały się złoża stosunkowo czystej rudy syderytowej, która umożliwiała produkcję surówki zawierającej bardzo mało fosforu i ślady siarki. Dzięki temu można było w dwudziestoleciu międzywojennym eksportować surówkę.

Dowiezioną rudę składowano na nieistniejącym już dziś placu. Następnie prażono ją w prażakach. Prażenie polepsza jakość rud i ułatwia dalszą przeróbkę. Zachowały się trzy prażaki opalane miałem węglowym. Huta posiadała również dwa prażaki opalane gazem wielko piecowym.

Następnie rudę i paliwo składowano w szopie, skąd w wagonikach trafiały na wagę. Po zważeniu surowce podnoszono windą zamontowaną w wieży, a potem wprost z wagonów wrzucano do wielkiego pieca.

windaUpowszechnianie Polskiej Nauki i Techniki 2015 dofinansowane przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
© Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 2015
design by Berezowski, Puchalska
thanks Sobczak